Nasze usługi

Monitoring i inwentaryzacja zwierząt – fotopułapki 

Fotopułapki są doskonałym narzędziem do zbierania ogromnej ilości informacji o populacjach zwierząt.  Przy zastosowaniu odpowiedniej liczby kamer, na podstawie szczegółowych analiz zarejestrowanego materiału oraz zastosowania odpowiedniego modelu statystycznego, możliwe jest oszacowanie zagęszczenia poszczególnych gatunków badanych podczas inwentaryzacji. Zaawansowane obliczenia statystyczne pozwalają na określenie liczebności wraz ze wskazaniem przedziałów ufności, nie zapominając, że badane populacje nieustannie się zmieniają, a inwentaryzacja jest procesem losowym. Posiadamy własny sprzęt, który rozstawiamy na obszarze objętym inwentaryzacją, zapewniając pełną obsługę techniczną.

Efektem inwentaryzacji jest raport przedstawiający szacunki zagęszczenia, struktury płci i wieku, miejsca spotkań gatunków rzadkich oraz chronionych. Raport jest przygotowywany przez naukowców od lat zajmujących się biologią populacyjną. 

 

Foto-pułapki stanowią doskonałe narzędzie do obserwacji zwierząt. Pozwalają pozyskiwać informacje m.in. o ich zwyczajach, zachowaniach, aktywności dobowej itp. Często rejestrowane są gatunki rzadkie i trudne do zaobserwowania przez człowieka. Uzyskane dane stanowią również znakomity materiał pokazowo-edukacyjny. 

Oferujemy następujące usługi w oparciu o foto-pułapki:

Szacowanie liczebności zwierzyny

Obserwacja siedlisk zwierzyny chronionej

Pozyskanie materiału edukacyjnego lokalnej fauny

Całoroczny/okresowy monitoring zwierzyny

Inwentaryzacja jelenia – dron

 

Bezzałogowy statek powietrzny wyposażony w wysokiej klasy sensor termowizyjny to doskonała alternatywa dla tradycyjnych metod inwentaryzacji. Świetnie sprawdzi się zarówno na terenach otwartych jak i trudno dostępnych terenach leśnych.  

 

Ofertujemy usługę inwentaryzacji zwierzyny grubej z zastosowaniem nowatorskiej i naukowo potwierdzonej metody opracowanej przez naszą firmę. Materiał pozyskiwany jest z pokładu profesjonalnego UAV, a analiza danych wspomagana jest autorskim oprogramowaniem bazującym m.in. na algorytmach AI.  

 

Efektem prac terenowych i kameralnych jest raport przedstawiający szacowany stan populacji zwierzyny w rozbiciu na poszczególne gatunki oraz kartograficzne przedstawienie wyników.  

Follow deer

Aplikacja skierowana jest do leśników, kadry naukowej oraz miłośników przyrody. Jest narzędziem bezpośrednio wspomagającym proces szacowania stanu populacji zwierzyny. Dzięki swojej przejrzystości i prostocie przystosowana jest do użytkowania w warunkach terenowych.

 

Nasza firma oferuje dodatkowo usługę polegającą na szczegółowej analizie pozyskanych przy użyciu aplikacji danych. W efekcie klient otrzymuje raport zawierający informacje dotyczące m.in.: stanu populacji zwierzyny, kierunków migracji, struktury wiekowo-płciowej poszczególnych gatunków, przestrzennego rozkładu występowania gatunków cennych, rzadkich i chronionych, a także gatunków inwazyjnych.

 

Dzięki aplikacji przepływ informacji z terenu jest prosty, szybki i kompleksowy. W kilku prostych krokach dokonać można zapisu obserwacji. Aplikacja pozwala na zapis m.in. lokalizacji osobnika, jego gatunku, płci i wieku.

 

Stopień szczegółowości zebranych danych zależy wyłącznie od zaangażowania użytkownika.  

Follow deer

- pracownicy Lasów Państwowych,

- przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego,

- pracownicy instytucji naukowych,

- pasjonaci – przyrodnicy.

- narzędzie do pozyskania danych na potrzeby rocznych planów łowieckich oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,

- narzędzie, którego zadaniem jest uwiarygodnienie i wzbogacenie obserwacji całorocznych,

- narzędzie służące do monitoringu gatunków inwazyjnych np. norki amerykańskiej.

Stworzenie użytecznej i wiarygodnej bazy danych przestrzennych zwierząt leśnych na obszarach użytkowania.

  • Prostota użytkowania,

  • Szybki przepływ informacji – umożliwiający szybką reakcję,

  • Większa kontrola populacji zwierząt leśnych,

  • Bieżący monitoring gatunków cennych i inwazyjnych,

  • Wysoka dokładność obserwacji w trudnych warunkach leśnych.

TOP