Kim jesteśmy

Od wielu lat zajmujemy się monitoringiem ekosystemów leśnych, prowadząc jednocześnie projekty badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem najnowszych technologii. Wyniki prac badawczych wdrażamy bezpośrednio w naszą działalność, a proponowane przez nas metody pozyskiwania i przetwarzania informacji o środowisku leśnym należą do jednych z najnowocześniejszych w kraju.

 

Dzięki współpracy z międzynarodowym środowiskiem naukowym oraz przedstawicielami krajowej branży leśnej, opracowujemy i stale rozwijamy autorskie metody monitoringu, które z powodzeniem mogą być stosowane w praktyce leśnej.

 

Działamy już od 1998.

Historia firmy sięga 1998 roku. Niespotykane jak na tamte czasy połączenie wiedzy przyrodniczej i informatycznej, staje się odpowiedzią na ówczesne potrzeby branży leśnej. Na przestrzeni lat firma rozwija się przede wszystkim w dwóch kierunkach - usługi informatyczne dla branży leśnej oraz usługi związane z urządzaniem lasu.  Po 15 latach powstały dwie nowe firmy. Od tego momentu niezależnie od Taxus SI funkcjonują Taxus UL Sp. z. o.o. (http://www.taxusul.com.pl/) i Taxus IT Sp. z o.o. (www.taxusit.com.pl). Każda z firm cały  czas się rozwija mając na uwadze wspólne początki.

 

W roku 2007 w firmie Taxus SI powstaje dział związany z bezzałogowymi statkami powietrznymi potocznie zwanymi dronami. Celem działalności wydziału jest skonstruowanie bezzałogowej platformy latającej pozwalającej na pozyskanie dokładnych zobrazowań kompleksów leśnych. W kolejnych latach stworzona platforma z powodzeniem została wykorzystana do projektów poświęconych szacowaniu liczebności zwierząt. W trakcie trwania projektów, jako referencja do wyników metody dronowej, wdrożona została metoda wykorzystująca fotopułapki, która okazała się dostarczać jeszcze obszerniejszych, bardziej szczegółowych i powtarzalnych wyników. Dlatego aktualna działalność firmy skupia się na wykorzystaniu fotopułapek. Obecnie firma Taxus SI pracuje również nad połączeniem obu metod, aby móc uzyskiwać jeszcze dokładniejsze wyniki inwentaryzacji na terenach otwartych. 

 

Każdy projekt wykonujemy z pasją, ciągle doskonaląc i poszerzając naszą ofertę.

WSPÓŁPRACA

 

Sukcesy wypracowane w ramach realizowanych przez nasz zespół projektów badawczo-rozwojowych, pozwoliły nam na nawiązanie współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi: Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Warszawski czy Instytut Badawczy Leśnictwa, a także z przedstawicielami środowisk leśnych i łowieckich.

 

Na co dzień mamy przyjemność współpracować z najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach:

Stanisław Pagacz (Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk)
Julia Witczuk (Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk)
Anna Zmarz (Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego)

TOP