Do pobrania

Sprawozdania dla Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

z projektu "Weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny grubej z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz narzędzi teledetekcyjnych, w powiązaniu z szacowaniem szkód łowieckich w wielkoobszarowych uprawach rolnych"(2018 - 2021)

TOP