Nowe możliwości inwentaryzacji
i monitoringu zwierząt

O nas

Naszym celem jest wsparcie procesu zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących poprzez dostarczenie nowoczesnych metod umożliwiających prowadzenie rzetelnych inwentaryzacji oraz monitoringu gatunków rzadkich i chronionych. 

Stosowane metody rzucają nowe światło na możliwości badania i zarządzania populacjami zwierząt wykorzystując nowoczesne narzędzia i aktualne osiągnięcia nauki.

NASZE USŁUGI

Monitoring zwierząt przy użyciu fotopułapek

Fotopułapki zdobyły ogromną popularność na świecie jako narzędzie służące między innymi do badań populacji zwierząt dziko żyjących. Pozwalają na długookresową obserwację badanych gatunków dzięki czemu obraz populacji jest obarczony mniejszym błędem niż w przypadku innych metod, a pozyskane w trakcie inwentaryzacji dane są obiektywne i trwałe. Nasza firma przeprowadziła z powodzeniem inwentaryzacje oraz monitoringi na terenach wielu Nadleśnictw, obszarów Natury 2000 i powiatów. Metoda została wdrożona w trakcie projektu badawczego i jest ona uniwersalna – pozwala na zebranie ogromnej ilości informacji o wielu gatunkach zwierząt na badanym terenie.

Inwentaryzacja zwierząt przy użyciu dronów

Wykorzystanie dronów wyposażonych w kamerę termowizyjną umożliwia prowadzenie inwentaryzacji w godzinach największej aktywności zwierząt. Wykorzystanie właściwego rodzaju BSP i zachowaniu odpowiedniej wysokość lotu pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji nie płosząc zwierząt oraz zapewnia obserwację dużych powierzchni inwentaryzowanego ternu. Metoda opracowana została w projekcie badawczym i zalecana jest głównie do inwentaryzacji jelenia.

Follow deer

Mobilna aplikacja do monitoringu i inwentaryzacji zwierzyny

Jest narzędziem bezpośrednio wspomagającym proces szacowania stanu populacji zwierzyny. Przystosowana jest do użytkowania w warunkach terenowych dzięki swojej przejrzystości i prostocie.

PROJEKTY B+R

Projekt Muzeum i Instytutu Zoologii PAN oraz firmy Taxus SI był odpowiedzią na brak uniwersalnej metody szacowania populacji zwierzyny grubej. Główny cel Projektu stanowiło opracowanie nowej metody monitoringu kopytnych z wykorzystaniem kamer termowizyjnych, samolotów bezzałogowych oraz weryfikacja jej użyteczności i potencjalnej przewagi nad istniejącymi metodami. Projekt został przeprowadzony w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2015 - 2018.

Projekt firmy Taxus SI zrealizowany we współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN oraz Uniwersytetem Warszawskim był kontynuacją wcześniejszego projektu. Głównym celem była weryfikacja innowacyjnej metody inwentaryzacji zwierzyny w rzeczywistych warunkach terenowych. Dodatkowo, w ramach projektu wypracowana została metoda wykorzystująca BSP do szacowania szkód od zwierzyny w wielkopowierzchniowych uprawach rolnych oraz zastosowana i wdrożona metoda fotopułapkowa. Projekt został przeprowadzony w ramach dofinansowania udzielonego przez PGL Lasy Państwowe, realizowany od 2017 roku i potrwał do połowy 2021 roku.

TOP