Follow deer

Aplikacja skierowana jest do leśników, kadry naukowej oraz miłośników przyrody. Jest narzędziem bezpośrednio wspomagającym proces szacowania stanu populacji zwierzyny. Dzięki swojej przejrzystości i prostocie przystosowana jest do użytkowania w warunkach terenowych.

 

Nasza firma oferuje dodatkowo usługę polegającą na szczegółowej analizie pozyskanych przy użyciu aplikacji danych. W efekcie klient otrzymuje raport zawierający informacje dotyczące m.in.: stanu populacji zwierzyny, kierunków migracji, struktury wiekowo-płciowej poszczególnych gatunków, przestrzennego rozkładu występowania gatunków cennych, rzadkich i chronionych, a także gatunków inwazyjnych.

 

Dzięki aplikacji przepływ informacji z terenu jest prosty, szybki i kompleksowy. W kilku prostych krokach dokonać można zapisu obserwacji. Aplikacja pozwala na zapis m.in. lokalizacji osobnika, jego gatunku, płci i wieku.

 

Stopień szczegółowości zebranych danych zależy wyłącznie od zaangażowania użytkownika.  

Follow deer

- pracownicy Lasów Państwowych,

- przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego,

- pracownicy instytucji naukowych,

- pasjonaci – przyrodnicy.

- narzędzie do pozyskania danych na potrzeby rocznych planów łowieckich oraz wieloletnich łowieckich planów hodowlanych,

- narzędzie, którego zadaniem jest uwiarygodnienie i wzbogacenie obserwacji całorocznych,

- narzędzie służące do monitoringu gatunków inwazyjnych np. norki amerykańskiej.

Stworzenie użytecznej i wiarygodnej bazy danych przestrzennych zwierząt leśnych na obszarach użytkowania.

  • Prostota użytkowania,

  • Szybki przepływ informacji – umożliwiający szybką reakcję,

  • Większa kontrola populacji zwierząt leśnych,

  • Bieżący monitoring gatunków cennych i inwazyjnych,

  • Wysoka dokładność obserwacji w trudnych warunkach leśnych.

ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa

Tel. +48 22 824 58 96

NIP: 526-217-39-45

REGON: 012973704

© 2018  TAXUS SI sp. z o.o.  wszystkie prawa zastrzeżone

TOP