Nasze usługi

Oferujemy następujące usługi w oparciu o foto-pułapki:

Całoroczny/okresowy monitoring zwierzyny

Obserwacja siedlisk zwierzyny chronionej

Pozyskanie materiału edukacyjnego lokalnej fauny

Szacowanie liczebności zwierzyny

Szacowanie szkód w uprawach rolnych.

 

Szkody w uprawach rolnych stanowią coraz większy problem, który dotyka zarówno niewielkich włodarzy ziemskich, jak również dużych potentatów. Nasz zespół korzystając z wieloletnich doświadczeń, zaplecza technologicznego i naukowego, stworzył kompleksową usługę szacowania szkód w uprawach rolnych.

Po otrzymaniu zgłoszenia zespół przystępuje do realizacji zadania. Pierwszy jest etap prac przygotowawczych i projektowych. Następnie przechodzimy do prac terenowych składających się z dwóch elementów:
1. wykonania nalotów bezzałogowym statkiem powietrznym wyposażonym w kamerę multispektralną oraz wysokorozdzielczą kamerę światła widzialnego 
2. poboru prób bezpośrednio w uprawie. Zespół ekspertów analizuje pozyskany materiał m.in. pod kątem przyczyn powstania szkody.

Klient otrzymuje pełny raport stanowiący dokument potwierdzający zaistnienie szkody i jednocześnie materiał dowodowy na wypadek rozprawy sądowej. Raport zawiera informację o powierzchni szkody oraz  przyczynie powstania. Do raportu dołączone są również szczegółowe mapy sytuacyjne. 

ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa

Tel. +48 22 824 58 96

NIP: 526-217-39-45

REGON: 012973704

© 2018  TAXUS SI sp. z o.o.  wszystkie prawa zastrzeżone

TOP