Nasze usługi

Oferujemy następujące usługi w oparciu o foto-pułapki:

Całoroczny/okresowy monitoring zwierzyny

Obserwacja siedlisk zwierzyny chronionej

Pozyskanie materiału edukacyjnego lokalnej fauny

Szacowanie liczebności zwierzyny

ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa

Tel. +48 22 824 58 96

NIP: 526-217-39-45

REGON: 012973704

© 2018  TAXUS SI sp. z o.o.  wszystkie prawa zastrzeżone

TOP